Komentarze wyłączone

Relacje w budowie

Relacja z Bogiem, relacje w małżeństwie, rodzinie i trudności z nimi związane to tematy kolejnego wydania dwumiesięcznika „La Salette – Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”, zatytułowanego „Relacje w budowie”.

 

Zobacz również
Co mówi Maryja …
PYTAKI