Łzy Maryi – numer specjalny 7/2019

Już niedługo, wraz z listopadowym numerem Posłańca, do prenumeratorów trafi kolejne SPECJALNE WYDANIE naszego dwumiesięcznika – Łzy Maryi, w tym roku poświęcone głównie naszym SPOTKANIOM.
(Można je również otrzymać pisząc na poslaniec@poslaniec.com)

„W zeszłorocznym wydaniu Łez Maryi pisaliśmy o spotkaniach, które zmieniają nasze życie na zawsze, o czym mówią świadectwa wielu osób, dla których zetknięcie się z łaską La Salette oznaczało mniejszy lub większy zwrot w dotychczasowym życiu. W niniejszym numerze pozostajemy w tej tematyce, ale akcent pada tym razem na wymiar wspólnotowy.
Dlatego wiele miejsca w niniejszym wydaniu Posłańca poświęcamy saletyńskim spotkaniom dzieci, młodzieży, starszych, spotkaniom w La Salette, Dębowcu, Kobylance czy spotkaniom w drodze, na przykład na pielgrzymkowym szlaku.”
ks. Grzegorz Szczygieł MS
redaktor naczelny