Rekonstrukcja chorału

CHORAŁ GREGORIAŃSKI – jakie są Wasze pierwsze skojarzenia? Czy pomyślelibyście, że… „jest to muzyka co do swoich korzeni żydowska (…). Jest w nim mnóstwo elementów wschodnich, co wynika z historii chrześcijaństwa, które się narodziło na Bliskim Wschodzie. (…) Tych śladów nie powinno się zacierać, a z różnych powodów były zacierane w Europie Zachodniej i chorał śpiewany dzisiaj w ogóle nie przypomina tego bliskowschodniego, i wobec tego z kolei dla ludzi z Bliskiego Wschodu jest zupełnie niezrozumiały.”

Na łamach Posłańca z Marcinem Bornusem-Szczycińskim, muzykiem, badaczem i rekonstruktorem chorału gregoriańskiego, rozmawia Agata Tokarska.

Zobacz również
Tymczasowa Formacja Prowizoryczna – posługa muzyczna na SSM
Czy sacrum obroni się przed profanum?
Muzyka w liturgii – zapowiedź numeru 6/2019