Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

Tymczasowa Formacja Prowizoryczna – posługa muzyczna na SSM

Na łamach ostatniego numeru Posłańca ukazał się wywiad z Krzysztofem Irisikiem, Mateuszem Irisikiem, Agatą Przybylską i Markiem Fedorem
– członkami grupy Tymczasowa Formacja Prowizoryczna, muzykami posługującymi od kilku lat na Saletyńskich Spotkaniach Młodych. Oto jego fragment:

„Zorganizowaliśmy rekolekcje dla muzyków posługujących na
Saletyńskich Spotkaniach Młodych. Dodatkowo dwa razy w roku prowadzimy warsztaty przygotowujące do posługi muzycznej podczas tego wydarzenia. Na każdym z nich znajdujemy czas na konferencje oraz głoszenie słowa Bożego. Zaczęliśmy wprowadzać spotkania formacyjne i warsztatowe. To otwiera serca na Boga i łączy ludzi, którzy są razem w zespole, oraz pomaga dzielić się tym, co przeżyli, z uczestnikami Saletyńskich Spotkań Młodzieży. Formujemy osoby gotowe nie tylko do posługi muzycznej, ale przede wszystkim do ewangelizacji. Chcemy, żeby nie tyle grali, ponieważ to jest fajne, ale przede wszystkim, aby głosili
Ewangelię, dlatego że Bóg ich powołał.”

(więcej w wydaniu papierowym)

Zobacz inne
Bóg ma plany większe niż nasze marzenia
Rekonstrukcja chorału
Czy sacrum obroni się przed profanum?
Muzyka w liturgii – zapowiedź numeru 6/2019