Po co człowiekowi rekolekcje

Rekolekcje (z języka łacińskiego: recolligo – zbierać ponownie, przyjmować, odzyskiwać) to czas odnowy duchowej, którego celem – najprościej rzecz ujmując – jest zbliżenie się do Boga, umocnienie wiary. Są one zróżnicowane zarówno pod względem czasu trwania (zwykle od kilku do kilkunastu dni), tematyki, jak i formy (od rekolekcji w całkowitym milczeniu, po takie, których częścią są radosne śpiewy i ożywione dyskusje).

(…) Mógłby ktoś zapytać: „Po co dzisiejszym ludziom wierzącym rekolekcje?” Na to pytanie odpowiedź dał już sam Jezus, i to własnym przykładem. Po chrzcie w Jordanie udał się na pustynię, gdzie przebywał 40 dni, modląc się i poszcząc. Pokazał tym samym, że jeżeli chcemy zbliżyć się do Boga, musimy oderwać się od codzienności i udać się na pustynię. Współczesne ośrodki rekolekcyjne pełnia role właśnie takich pustyń z czasów Jezusa, w których modląc się słuchając słowa Bożego i rozważając je, z dala od codziennego zgiełku nabieramy sił duchowych, umacniamy wiarę.
Owocne przeżycie „czasu pustyni” niewątpliwie ułatwiają: dobre przygotowanie organizacyjne, modre konferencje i dobra kadra animatorska. Najważniejsze jest jednak otwarcie się uczestnika na współprace z Bożą łaską. Tak naprawdę od tego otwarcia zależy, z czym wyjedzie on z rekolekcji.
(…)
Czas rekolekcji warto maksymalnie wykorzystać na to, by „wejść w siebie”, spróbować odczytać, w którym miejscu jestem na drodze do Boga, co powinienem zmienić, co poprawić. Trzeba pamiętać, że mądre konferencje czy doświadczenie wspólnoty mogą bardzo pomóc w głębszym przeżyciu rekolekcji, ale najważniejszego nie da się zrobić wspólnie – to ja osobiście muszę porozmawiać z Panem Bogiem, poprosić Go o światło na różne życiowe sytuacje i dylematy.

pustynia
(…)
Każda „pustynia” kiedyś się kończy. Nawet ta Jezusowa skończyła się po 40 dniach. Podczas tych „rekolekcji” Syn Boży nabrał sił do działalności publicznej. To również wzór dla nas. Nie możemy tkwić na „pustyni” w nieskończoność, tylko dlatego, że jest nam tam dobrze. Musimy tam zaczerpnąć sił duchowych i wrócić tu – do naszej codzienności. Ale już inaczej.

Zachęcamy do lektury całego felietonu redaktora Jaromira Kwiatkowskiego, dotyczącego rekolekcji nie tylko jako członka Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, zamieszczonego w marcowym numerze (2/2020) naszego dwumiesięcznika „La Salette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej z tematem przewodnim <<Rekolekcje dla Ciebie>>.

okładka PMBS "La Salette" nr 2/2020 - Rekolekcje dla Ciebie


Zostań prenumeratorem naszego saletyńskiego dwumiesiecznika!   Szczegóły – >TUTAJ


.

 

.

Zobacz również
Wierzę w głupstwo głoszenia słowa
HIMALAJE
Prognoza na dziś
Strumienie Życia