Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

Maryja dziś – zapowiedź numeru 5/2020

O Maryi nigdy za wiele. Chociaż spisano o Niej już wiele tomów, od traktatów naukowych po modlitwy i poezję, jest to postać tak znacząca dla Kościoła, że wręcz wypada do Niej nieustannie wracać. Kiedy katolicy wypowiadają się o Maryi, można zauważyć, że treść tych wypowiedzi jest mocno spolaryzowana. Jednym, może zafascynowanym oszczędną teologią prostestancką zwłaszcza młodszych wspólnot ewangelikalnych, trudno jest znaleźć miejsce dla Matki Bożej w swoim życiu duchowym, ponieważ Jezus jest wszystkim – prawdziwym Bogiem i człowiekiem, „Alfą i Omegą”, kochającym zbawicielem, jedynym kapłanem i pośrednikiem u Ojca (zob. 1 Tm 2,5–6). Zdają sobie też sprawę z tego, że Maryja w nauczaniu Kościoła i pobożności wiernych nie jest po prostu jedną ze świętych. Inni z kolei dzielą się swoją fascynacją fenomenem Niepokalanej Dziewicy, nie chcąc w życiu nic czynić bez Niej. Na tym gruncie – oprócz przykładów zdrowej, głębokiej duchowości maryjnej takich postaci jak św. Ludwik Maria Grignon de Montfort czy św. Maksymilian Kolbe – pojawiają się niestety także nadużycia i nieporozumienia. Czy w takim razie Maryja dzieli nas, katolików? Jak poradzić sobie z tą wyjątkową rolą Matki Syna Bożego? Być może pomocą okaże się lektura najnowszego numeru Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej.

We wrześniowym numerze między innymi:

  • Kim jest dzisiaj Maryja dla katolików? (s. 4-12)
  • Jak Maryję postrzegają protestanci? (s. 28-30)
  • O pielgrzymkach i sanktuariach maryjnych związanych z saletynami (s. 14-23)
  • Świadectwa o obecności i wstawiennictwie Maryi (s. 31-39)
Okładka nr 5/2020 Posłańca <Maryja dziś> spis treści numeru 5/2020 Posłańca MBS
Zobacz inne
NIE ODSUWAJCIE SIĘ OD NAS!
PO CO WRACAŁA?
M DE MARIE – M OD MARYI
Być jak MARYJA