Maryja w kościołach protestanckich

Dla katolików Maryja jest Matką Boga, zawsze dziewicą, niepokalanie poczętą i wniebowziętą – to cztery podstawowe dogmaty maryjne. Kim jest Maryja dla protestantów?

Maryja dla wszystkich chrześcijan jest przede wszystkim Matką Boga. Św. Ambroży z Mediolanu nazwał ją „wcieleniem Kościoła”, ponieważ zamieszkała w niej pełnia boskości, stała się nosicielką Ducha Świętego. Św. Augustyn nazwał Maryję „pierwszą chrześcijanką”, ponieważ niektóre fragmenty Ewangelii mogły być przechowane w ludzkiej pamięci tylko za sprawą Matki Jezusa. Jednak ojcowie Kościoła byli bardzo konsekwentni i wprowadzili obowiązującą zasadę, w myśl której Matka Boża może być obecna w chrześcijańskiej narracji jedynie w kontekście Chrystusa. Ta nadrzędna zasada tyczy się także apostołów, których świadectwo zawsze jest przedstawione w relacji z Chrystusem. Dlatego inne przekazy o życiu Maryi i apostołów nie weszły do kanonu pism Nowego Testamentu. Tworzą one tak zwaną Tradycję Kościoła. Maryja nie posiada własnej boskości, lecz bierze bezpośredni udział w boskości Jezusa. Dzieje się tak nie ze względu na Jej ewentualne cudowne poczęcie itp., lecz jak najbardziej za sprawą Jej człowieczeństwa.
W Jezusie Bóg stał się człowiekiem. Dla tego zjednoczenia niezbędna była właśnie ta ludzka część, którą ofiarowała Maryja, poddając się działaniu Ducha Świętego. W kontekście integralności bóstwa Chrystusa i Jego uniżenia oraz zrozumienia pełni Objawienia, niezbędne jest zachowanie w osobie i świadectwie Maryi 100% człowieczeństwa. (…)

Niemniej bardzo ważna jest sama Maryja jako personifikacja Kościoła, w którym zamieszkała pełnia boskości, oraz Jej świadectwo jako pierwszej chrześcijanki. Gdyby wraz ojcami Kościoła rozumieć charyzmat Maryi w ten sposób, to jest on dostępny dla każdej kobiety i każdego mężczyzny jako przyjęcie łaski Chrystusa, podporządkowanie się woli Ducha Świętego oraz świadectwo życia. Odpowiadając na drugą tj. dogmatyczną część pytania, powiem tylko, że prawdy wiary o Maryi jako Matce Boga i Jej dziewictwie mają ewangeliczną podstawę i są przyjmowane przez protestantów z całym kanonem prawd wiary starożytnego Kościoła. Jeśli chodzi o niepokalane poczęcie i wniebowzięcie, to należą one do świadectw pozabiblijnych i nie pozostają w relacji z Chrystusem. Dodają jedynie nieco samej osobie Maryi, co w kontekście nauki o zbawieniu człowieka z grzechu łaską Chrystusa, nie jest konieczne.
(…)

Wszyscy protestanci traktują Maryję tak, jak opisałem to powyżej: jako wyjątkową kobietę, jedyną w swoim rodzaju, która jak nikt w historii ludzkości, całkowicie podporządkowała się woli Boga.


Zachęcamy do lektury całego wywiadu ks. Grzegorza Szczygła MS z ks. drem Romanem Prackim, teologiem, proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie i  psychoterapeutą, zamieszczonego w numerze 5/2020 „LaSalette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej z tematem przewodnim <<Maryja dziś>>.

Zostań prenumeratorem naszego saletyńskiego dwumiesiecznika!


Zostań prenumeratorem naszego saletyńskiego dwumiesiecznika! Szczegóły – >TUTAJ


.

 

.

Zobacz również
Orędzie na czasy ostateczne