Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

KALENDARIUM NA ROK JUBILEUSZOWY – styczeń i luty

STYCZEŃ

7 I 1907 – ks. abp Józef Bilczewski, metropolita lwowski, dokonał uroczystego otwarcia Małego Seminarium w Puźnikach.

29 I 1909 – Święta Kongregacja dla Zakonników w Rzymie zatwierdziła Konstytucje Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, wypracowane i stopniowo ulepszane przez dotychczasowe kapituły generalne na okres 10 lat ad experimentum. Papież Pius X potwierdził je 1 lutego tegoż roku.

20 I 1911 – biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar udzielił pozwolenia na sprowadzenie z Grenoble do Dębowca Sióstr Wynagrodzicielek Matki Bożej z La Salette.

19 I 1913 – pierwszą w dziejach dębowieckiego klasztoru profesję wieczystą na ręce księdza superiora Salomona Schalbettera MS w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej złożyli: br. Edward Meichtry MS i br. Daniel Cottin MS.

1 I 1925 – ks. Michał Kolbuch MS założył amerykański Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej w języku polskim, który był wydawany do końca 2003 roku. Był to Posłaniec dla Polaków w Ameryce Północnej.

29 I 1934 – zmarł w Stanisławowie ks. Salomon Schalbetter MS (1873–1934), ojciec i założyciel oraz organizator saletyńskiego dzieła na polskiej ziemi.

19 I 1936 – zmarł w Dębowcu ks. Józef Ryma MS (1896–1936), pierwszy polski misjonarz pracujący na Madagaskarze.

22 I 1941 – zmarł wikariusz generalny, ks. dr Gabriel Vanroth MS (1875–1941), pierwszy proboszcz w Puźnikach i organizator Szkoły Apostolskiej w Puźnikach i St. Gallen (w Szwajcarii). 

6 I 1945 – ks. Tadeusz Ptak MS został aresztowany przez władze sowieckie jako wróg władzy ludowej.

15 I 1945 – Dębowiec został zdobyty przez wojska radzieckie.

1 I 1947 – Administrator Apostolski w Gdańsku, ks. Andrzej Wronka, erygował parafię Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie i oddał ją pod zarząd Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

14 I 1949 – saletyni objęli parafię Resko. Pierwszym proboszczem został ks. Władysław Szkarłat MS, a wikariuszem ks. Andrzej Maria Skibiński MS. 

Ksiądz bp Franciszek Barda, ordynariusz przemyski, erygował parafię Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie, przy ul. Dąbrowskiego. Pierwszym jej proboszczem został ks. Franciszek Czarnik MS, a jego pomocnikami: ks. Edward Mokrzycki MS, ks. Tadeusz Bąk MS, ks. Wincenty Bugiel MS i ks. Roman Wojtunik MS.

14 I 1950 – ks. Michał Kolbuch MS został mianowany radnym generalnym w Rzymie w miejsce zmarłego ks. Eliasza Roux MS.

16 I 1953 – zmarł w Elma (w Kanadzie) ksiądz proboszcz Michał Herbut MS (1894–1953).

24 I 1958 – saletyni z inicjatywy ks. Bronisława Młynarskiego MS zakupili od Włodzimierza Grabczaka willę Maleńka w Zakopanem, przy ul. Tuwima 5, na dom zakonny.

19 I 1964 – zmarł w Rzymie ks. Józef Piszczałka MS (1894–1964), asystent generalny.

9 I 1968 – zmarł ks. lic. Franciszek Ślusarz MS (1899–1968), misjonarz pracujący w Kanadzie, Argentynie i USA.

10 I 1973 – ks. bp Ignacy Tokarczuk powierzył Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w opiekę duszpasterską parafię św. Bartłomieja w Dębowcu.

30 I 1978 – zmarł w szpitalu w Windsor, w prowincji Ontario (w Kanadzie), ks. dr Jan Zimmermann MS (1890–1978).

8 I 1991 – zmarł w szpitalu w Rzeszowie ks. Tadeusz Piękoś MS (1925–1991).

14 I 1995 – Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie wydała specjalne pismo apostolskie w formie brewe, zezwalające na koronację w imieniu i z autorytetem Najwyższego Pasterza łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu: „Jan Paweł II, Papież na wieczną rzeczy pamiątkę. Bolesna Matka Chrystusa kiedy pod krzyżem swego Syna stała, ustanowiona została naszą Matką (por. J 19,26). Dlatego lud wierny pod Jej obronę się ucieka i otacza Ją synowska czcią. Przeto na prośbę Najdostojniejszego Biskupa Kazimierza Górnego, Ordynariusza Rzeszowskiego, który listem z dnia 29 października ubiegłego roku wyraził pragnienie duchowieństwa i wiernych, chętnie się zgadzamy, aby piękna, z bardzo licznych łask słynąca figura Błogosławionej Dziewicy, pod wezwaniem Naszej Pani z La Salette, która jest otoczona czcią w kościele położonym w miejscowości o nazwie Dębowiec, Naszym imieniem i powagą drogocenną koroną mogła być ozdobiona. Jakiekolwiek inne przeciwne racje nie mogą temu stać na przeszkodzie. Dano w Rzymie, u Świętego Piotra, pod pieczęcią Rybaka, dnia 14 stycznia 1995 roku, w siedemnastym roku Naszego Pontyfikatu. + Angelus Card. Sodano, Sekretarz Stanu”.

19 I 1995 – ukazał się pierwszy numer pisma La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej. Był to numer promocyjny o nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy, przygotowany przez zespół redakcyjny w Krakowie, przy ul. Koszalińskiej 12.

14 I 2000 – Rada Prowincjalna zatwierdziła statut Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Tuwima 5, w składzie: ks. Fryderyk Wyrostek MS (przewodniczący), ks. Krzysztof Tarnopolski MS i ks. Adam Sędzik MS.

2 I 2006 – zmarł w Dębowcu ks. Stanisław Wygonik st. MS (1922–2006).

1 I 2009 – decyzją ordynariusza diecezji Žilina, bpa Tomáša Galisa, została erygowana nowa parafia w Považskiej Bystricy na Rozkvecie (na Słowacji) i powierzona posłudze duszpasterskiej Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Pierwszym proboszczem tej parafii został ks. Wiesław Krzyszycha MS.

16 I 2009 – zmarł w Engerazhofen (w Niemczech) ks. Jerzy Proch MS (1954–2009).

2 I 2010 – zmarł w Rzeszowie ks. Fryderyk Przybycień MS (1931–2010).

29 I 2014 – zmarł w Warszawie br. Jerzy Piękoś MS (1968–2014).

1 I 2016 – zmarł ks. Robert Harder MS (1914–2016), najstarszy saletyn w historii zgromadzenia.

LUTY

20 II 1914 – zmarł w Grenoble ks. dr Józef Mathian MS (1885–1914), wikariusz w Kuźnikach i prefekt Małego Seminarium w Dębowcu.

24 II 1916 – w bitwie pod Verdun został cudownie ocalony od śmierci za przyczyną Matki Bożej Saletyńskiej nowicjusz Andrzej Skibiński, żołnierz armii niemieckiej w latach 1914–1916.

8 II 1923 – wyjechał do pracy misyjnej na Madagaskarze pierwszy misjonarz z Polski, ks. Józef Ryma MS.

18 II 1930 – poświęcono kaplicę domową w Hurku. Aktu poświęcenia dokonał ks. kard. August Hlond przy asyście ks. bpa Anatola Nowaka i ks. kanclerza Michała Jastrzębskiego.

26 II 1931 – na mocy reskryptu Stolicy Apostolskiej w Rzymie oddano Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette kościół i probostwo w Kobylance w administrację Ad Nutum S. Sedis (saletyni objęli tę parafię już od 15 lipca 1930 roku).

9 II 1934 – podzielono zgromadzenie na cztery prowincje: francuską, amerykańską, polską i brazylijską. Powstała polska prowincja pod wezwaniem św. Stanisława, biskupa i męczennika. Zarząd stanowili: ks. Michał Kolbuch MS (prowincjał), ks. Michał Bielak MS (pierwszy radny i sekretarz prowincjalny), ks. August Gauthier MS (drugi radny i monitor), ks. Alojzy Połom MS (ekonom prowincjalny).

11 II 1936 – ksiądz prowincjał Michał Kolbuch MS przyjął urzędowo z rąk ks. Juliana Antoniego Łukaszkiewicza darowiznę w postaci dwumorgowej działki w Rzeszowie, przy ul. Dąbrowskiego, i rozpoczęto na niej budowę zakładu wychowawczego i sierocińca dla chłopców pragnących uczyć się rzemiosła.

6 II 1937 – z inicjatywy Rady Prowincjalnej i za zgodą Rady Generalnej otwarto fundację w Argentynie. Twórcą tego dzieła był ksiądz prowincjał Michał Kolbuch MS, który po nieudanej próbie otwarcia fundacji w Brazylii, postarał się o założenie dzieła saletyńskiego w Argentynie.

12–14 II 1952 – odbyła się kapituła prowincjalna w Dębowcu.

5–6 II 1958 – odbyła się kapituła prowincjalna w Krakowie, przy ul. Wiślnej 11.

22 II 1962 – odbyła się kapituła prowincjalna dla spraw w Krakowie, przy ul. Wiślnej 11.

2 II 1967 – utworzono niezależną wiceprowincję Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Olivet (w USA), którą odłączono od dotychczasowej prowincji Matki Bożej Królowej Polski.

6 II 1968 – władze państwowe zabrały ogród plebański parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance pod budowę bloków mieszkalnych.

10 II 1969 – zmarł w Michałówce ks. Leon Mikuła MS (1932–1969).

9–12 II 1970 – odbyła się kapituła prowincjalna w Krakowie, przy ul. Wiślnej 11.

18 II 1971 – zmarł w Rzymie w domu generalnym br. Antoni Sieroń MS (1904–1971).

8–10 II 1972 – odbyła się nadzwyczajna kapituła prowincjalna dla spraw w Dębowcu.

4 II 1973 – parafia św. Bartłomieja w Dębowcu została kanonicznie objęta przez saletynów. Pierwszym proboszczem został ks. Edward Cieśla MS, a wikariuszem ks. Zdzisław Przybycień MS.

10–12 II 1976 – odbyła się kapituła prowincjalna dla spraw w Krakowie, przy ul. Wiślnej 11.

24 II 1978 – zmarł w Twin Lakes br. Wojciech Cieślak MS (1901–1978), misjonarz pracujący w Argentynie i w USA.

12 II 1980 – kuria metropolitalna w Krakowie wyraziła zgodę na otwarcie domu zakonnego w Krakowie, przy ul. Koszalińskiej 12.

15–16 II 1982 – odbyła się kapituła prowincjalna w Krakowie, przy ul. Koszalińskiej 12.

19 II 1982 – zmarł w szpitalu w Krakowie ks. Władysław Szkarłat MS (1910–1982).

27 II 1989 – zmarł w klinice w Krakowie ks. lic. Bronisław Młynarski MS (1906–1989), oczekując na operację serca.

21 II–1 III 2000 – odbyła się kapituła prowincjalna w Dębowcu.

24 II–1 III 2003 – odbyła się kapituła prowincjalna w Dębowcu.

15–23 II 2006 – odbyła się kapituła prowincjalna wyborcza i dla spraw w Dębowcu.

24 II 2012 – Rada Generalna potwierdziła decyzję prowincjała Prowincji Maryi Królowej Polski o erygowaniu domu zakonnego w Krakowie, przy ul. Suchej 35B.

2 II 2013 – odbyła się celebracja połączenia prowincji polskiej i szwajcarskiej w Mörschwil. Utworzono okręg szwajcarski złożony z następujących domów: Balzers (w Liechstesteinie), Engerazhofen (w Niemczech) i Untere Waid (w Szwajcarii) oraz mianowano ks. Piotra Żabę MS przełożonym okręgu, a ks. Alberta Schlauri MS ekonomem okręgu.

10 II 2013 – odbyła się celebracja połączenia prowincji polskiej i szwajcarskiej w Dębowcu.

3 II 2014 – zmarł w klasztorze w Dębowcu ks. Edward Cieśla MS (1936–2015).

9–14 II 2015 – odbyła się kapituła prowincjalna wyborcza i do spraw w Dębowcu.

29 II 2016 – w Krakowie powołano do istnienia Saletyńskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe LA SALETTE TRAVEL.

5–10 II 2018 – odbyła się kapituła prowincjalna wyborcza i do spraw w Dębowcu.

ks. dr Piotr Jamioł MS