Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

Skarb Kościoła

Tym, co wzbudziło we mnie największe zdziwienie i jednocześnie dało ogromną nadzieję, był fakt, że osoby pokrzywdzone przez duchownych nie odcinają się masowo od wiary i Kościoła. Wydawałoby się, że po tym, co przeszły, jak zostały skrzywdzone, wykorzystane, powinny Kościół porzucić, atakować bądź przynajmniej pozostać wobec niego obojętne. To prawda, że nieraz tak się dzieje. Prawdą jest także to, że wiele z tych osób przeżywa wewnętrzne cierpienie na widok świątyni, sutanny, miejsc i sytuacji przypominających przeżytą traumę. Jednak optymizmem napawa fakt, że często swoje pierwsze kroki w celu uzyskania pomocy kierują do kapłanów, wspólnot czy instytucji kościelnych, a wiara, modlitwa, sakramenty pozostają dla nich kluczowe w procesie uzdrowienia.

(…)

Jeśli chorych, cierpiących nazywamy „skarbem Kościoła”, bo ich duchowe zjednoczenie z męką Chrystusa nabiera odkupieńczej mocy, to czy zranieni w Kościele nie mają do tego prawa? Czy ich cierpienie jest gorsze, nieczyste, zbyt wstydliwe albo kompromitujące, aby nadawało się na taki skarb, przez to, że dokonało się za sprawą sług i przedstawicieli Chrystusowej Owczarni? Czy może wręcz przeciwnie – troska i miłość zarówno wspólnoty chrześcijańskiej, jak i instytucji kościelnych może być świadectwem, że Kościół nie lekceważy tego bólu, że jest on drogi, bezcenny, tym ważniejszy, że zadany przez „swoich”, a słowa „nawrócenie”, „zadośćuczynienie”, „miłosierdzie”, „pojednanie” czy „przebaczenie” nie są tylko padającymi z ambon pobożnymi sloganami.

Wyjście naprzeciw zranionym w Kościele to szansa na oczyszczenie i powrót do źródeł dla samego Kościoła, zarówno dla hierarchii, jak i dla świeckich. To nie tylko oczyszczenie kapłańskich szeregów z przestępców i osób zbyt zaburzonych, by posługiwać sakramentem święceń, ale okazja do nawrócenia, zmiany postaw i mentalności. Zarówno biskupi, kapłani, jak i gorliwi świeccy ewangelizatorzy mają okazję zejść z piedestału Kościoła pouczającego, moralizującego, nawracającego. Może po raz pierwszy jest okazja głośno wypowiedzieć słowo „przepraszam”, które też powinno być obecne w słowniku kościelnym w różnych innych, bardziej prozaicznych okolicznościach.

A kiedy mowa o języku, to warto włożyć jak najwięcej wysiłku, by zarówno w publicznym przekazie, jak i w kuluarowych rozmowach dotyczących ofiar nie pojawiały się bolesne dla nich gafy i kompromitujące przejęzyczenia.

To szansa, by zadbać o pojednanie w swoim gronie, zatroszczyć się o potrzeby pokrzywdzonych, zwłaszcza że ci, nie porzucając masowo wiary, dają po temu doskonałą okazję, której wręcz nie wolno zmarnować! Kościół wobec zranionych albo zdobędzie się na autentyczność i ewangeliczną świeżość, która może zaowocować także w wielu innych wymiarach, albo we współczesnym świecie już nie ma czego szukać i sam skaże się na bycie na marginesie dziejów. Zaangażowanie to może przynieść także zaskakujące owoce, chociażby w postaci szerokiej pomocy osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej gdzie indziej: w swoich środowiskach domowych, sąsiedzkich, szkolnych. To ich jest najwięcej! Już dane mi było usłyszeć głosy, że poruszenie we wspólnotach modlitewnych, ewangelizacyjnych tematu pomocy zranionym w Kościele mocno rezonowało w tych, którzy noszą w sobie ból podobnych, nieprzepracowanych do tej pory doświadczeń. Mimo że o tym problemie mówi się od dawna, systemowa pomoc ciągle jest niewystarczająca, także w środowisku chrześcijańskim.

Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” – czytamy w Liście do Rzymian (Rz 5,20). Bóg z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. Może mądrze byłoby spojrzeć z tej perspektywy, „ochrzcić” ten problem i pomyśleć, jak najsensowniej odpowiedzieć na rozlewającą się Bożą łaskę.

Zachęcamy do lektury felietonu redaktora naczelnego ks. Grzegorza Szczygła MS poświęcony molestowaniu nieletnich, jaki zamieszczamy w numerze 3/2021 „LaSalette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej z tematem przewodnim <<Głos pokrzywdzonych>>.

 


Zostań prenumeratorem naszego saletyńskiego dwumiesiecznika!

Szczegóły – >TUTAJ


.

 

.

Zobacz inne
PO CO WRACAŁA?