Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

KALENDARIUM NA ROK JUBILEUSZOWY – lipiec i sierpień

KALENDARIUM JUBILEUSZOWE

LIPIEC

1910 VII 2 – Ordynariusz przemyski, bp Józef Sebastian Pelczar, wydał dekret zezwalający saletynom na fundację klasztoru w jego diecezji oraz pozwolił na założenie Szkoły Apostolskiej w Dębowcu.

1910 VII 14 – Arcybiskup lwowski, Józef Bilczewski, kanonicznie erygował parafię w Puźnikach.

1916 VII 13 – Kongregacja do Spraw Zakonnych w Rzymie wydała dekret zezwalający Misjonarzom Matki Bożej z La Salette na otwarcie nowicjatu w Dębowcu.

1919 VII 8 – Nowicjat w Susie (Włochy) rozpoczęli wychowankowie Małego Seminarium w Dębowcu: Michał Bielak, Jan Hełpa, Piotr Jaworski, Stanisław Kociuba, Władysław Pająk, Klemens Schleis, Franciszek Ślusarz, Ludwik Wołek i Stanisław Zawisza.

1922 VII 9 – Święcenia kapłańskie we Fryburgu z rak ks. biskupa Besson otrzymali: ks. Józef Piszczałka, ks. Józef Ryma i ks. Franciszek Jabłoński.

1922 VII 25 – Święcenia kapłańskie we Fryburgu z rąk ks. biskupa Jacqueta z Salaminy otrzymał ks. dr Andrzej Skibiński.

1924 VII – Ks. dr August Gauthier został mianowany mistrzem nowicjatu w Dębowcu.

1925 VII 12 – Święcenia kapłańskie w Rzymie otrzymał ks. dr Stanisław Kociuba.

1926 VII 11 – Święcenia kapłańskie w Rzymie otrzymali: ks. dr Michał Bielak, ks. dr Klemens Schleis i ks. lic. Stanisław Zajchowski.

1926 VII 18 – Święcenia kapłańskie w Tournai z rąk ks. biskupa Rasneur otrzymali: ks. Piotr Jaworski i ks. Stanisław Zawisza.

1927 VII 20 – Kongregacja do Spraw Zakonnych w Rzymie wydała dekret zezwalający Misjonarzom Matki Bożej z La Salette na przeniesienie nowicjatu z Dębowca do Hurka.

1927 VII 24 – Święcenia kapłańskie w Tournai z rąk ks. biskupa Rasneur otrzymał ks. Franciszek Ślusarz.

1927 VII 26 – Święcenia kapłańskie w kaplicy Matki Bożej z La Salette w Salmacie z rąk Niocolasa Cola, biskupa Nocery, otrzymał ks. Julian Filoda.

1928 VII 8 – Święcenia kapłańskie w Rzymie otrzymał ks. dr Alojzy Połom.

1930 VII 10 – Święcenia kapłańskie w Rzymie z rąk ks. kard. Bazylego Pompili otrzymał ks. dr Tadeusz Ptak.

1930 VII 15 – Biskup Leon Wałęga, ordynariusz tarnowski, powierzył saletynom w obsługę duszpasterską parafię w Kobylance. Pierwszym jej proboszczem był ks. Stanisław Zajchowski, a wikariuszem ks. Ludwik Wołek. Obydwaj objęli urząd 6 września 1930 r.

1932 VII 3 – Święcenia kapłańskie w Rzymie z rąk ks. kard. Marchetti Selvaggiani otrzymali: ks. Stanisław Pienta i ks. Józef Sroka.

1933 VII 2 – Święcenia kapłańskie w Rzymie otrzymali: ks. Andrzej Czeluśniak, ks. Kazimierz Kornafel i ks. Edward Sudyka.

1933 VII 7 – Rada generalna w Rzymie wyraziła zgodę na przyjęcie przez Region Polska ofiarowanej przez abp. Bolesława Twardowskiego, metropolity lwowskiego, parafii we Lwowie-Zniesienie.

1934 VII – Utworzono prowincjalny referat rekolekcyjno-misyjny. Pierwszym jego dyrektorem został ks. prowincjał Michał Kolbuch.

1936 VII 25 – Zmarł w szpitalu w Tarnowie po pierwszym roku teologii kleryk Bronisław Kurzydło (1913-1936).

1937 VII – Saletyni przyjęli pierwszych chłopców do Zakładu Wychowawczego w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 59. Początkowo przyjęto 25 chłopców w wieku od 7-20 lat. Dyrektorem zakładu został ks. lic. Julian Filoda. Pomagali mu w pracy wychowawczej księża: Mieczysław Jacek, Tadeusz Ptak i Alojzy Wilczyński oraz bracia: Stanisław Środon i Stefan Smuk, a także personel świecki.

1942 VII 27 – Zmarł ks. Józef Pinardy (1864-1942), zasłużony dla polskiego dzieła saletyńskiego, organizator Małego Seminarium w Puźnikach i w Dębowcu oraz jeden z budowniczych dębowieckiego klasztoru.

1947 VII 10 – Otwarto nowicjat w Cordobie (Argentyna), mistrzem nowicjatu został ks. Antoni Dudek.

1947 VII 30 – Kongregacja do Spraw Zakonnych w Rzymie wydała dekret zezwalający Misjonarzom Matki Bożej z La Salette na otwarcie nowicjatu w Rzeszowie. Mistrzem nowicjatu został mianowany przez radę prowincjalną ks. Franciszek Czarnik, socjuszem ks. Tadeusz Bąk. W Rzeszowie formacja nowicjacka odbywała się w latach 1947-1951 w tym samym budynku, gdzie mieszkali małoseminarzyści i zakonnicy i przeszło przez nią 13 osób. Nowicjat w Rzeszowie zamknięto 15 sierpnia 1951 r.

1947 VII 31 – Saletyni opuścili parafię Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostatnimi saletynami, którzy tam pracowali, byli ks. Bronisław Młynarski jako proboszcz i ks. Władysław Baran. Saletyni pracowali w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1938 r. Tutaj otwarli nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w robotniczej dzielnicy, zwanej Piaski, z Kolonią Robotniczą i kilkoma wioskami.

1947 VII 31 – Rada prowincjalna zlikwidowała placówkę duszpasterską w Lubsku (dawna nazwa: Zemsz), przekazując ją diecezji.

1948 VII – Biskup przemyski Franciszek Barda erygował parafię św. Jadwigi w Hurku. Do nowej parafii przyłączono wioski: Hureczko, Jaksmanice i Siedliska. Pierwszym proboszczem został ks. Edward Mokrzycki.

1950 VII 10 – Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego w Rzeszowie, ustawą z dnia 26 czerwca 1950 r., rozwiązało w domu zakonnym w Dębowcu Prywatne Liceum Oświata na Wsi. Uczniowie i personel nauczycielski zostali przeniesieni do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczcach. W latach 1946-1950 zdało maturę 111 osób (70 chłopców i 41 dziewcząt), w tym 19 małoseminarzystów.

1952 VII 3 – Władze państwowe zajęły dom zakonny saletynów w Rzeszowie i zlikwidowały Małego Seminarium.

1952 VII 3 – Grabież klasztoru saletynów w Dębowcu przez władze komunistyczne. W zabranych pomieszczeniach urządzono najpierw Sanatorium Przeciwgruźlicze (1953-1963), później Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Jaśle (1963-1966), następnie obiekt przeznaczono na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych (1966-1992).

1955 VII – Opuścił Argentynę ks. Władysław Pykosz i udał się do Hiszpanii, aby tam w Madrycie założyć nową placówkę saletyńską „Opus Hispaniense”.

1956 VII 19 – Zmarł w szpitalu w Kowarach ks. dr Andrzej Maria Skibiński (1894-1956), najbardziej gorliwy czciciel Matki Bożej Saletyńskiej. Przez wiele lat pełnił posługę redaktora Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej, misjonarza ludowego, historyka i archiwisty Zgromadzenia. Dzięki jego staraniom ufundowano figurę Matki Bożej Płączącej i rozwinięto kult w dębowieckim sanktuarium.

1958 VII 2 – Rada generalna mianowała nową administrację wiceprowincji Matki Bożej Królowej Apostołów w Argentynie: ks. Andrzej Czeluśniak – wiceprowincjał, ks. Alojzy Zawisza – wikariusz, monitor i sekretarz prowincjalny, ks. Kazimierz Kornafel – asystent prowincjalny i ekonom prowincjalny.

1958 VII 2 – Rada generalna mianowała nową administrację wiceprowincji Matki Bożej Królowej Pokoju w USA: ks. Wilfrid Boulanger – wiceprowincjał, ks. Walter Cahill – wikariusz i monitor, ks. Stanisław Matuszewski – asystent i sekretarz prowincjalny, ks. Edward Kita – ekonom prowincjalny.

1958 VII 5 – Rada generalna mianowała nową administrację prowincji Matki Bożej Królowej Polski: ks. Stanisław Zawisza – prowincjał, ks. Tadeusz Ptak – wikariusz, monitor i sekretarz prowincjalny, ks. Jan Tuleja – asystent prowincjalny, ks. Stefan Mycak – ekonom prowincjalny.

1958 VII 22 – Saletyni objęli parafię w Prabutach. Pierwszymi saletynami, którzy pracowali w Prabutach, byli: ks. Bronisław Młynarski – superior, ks. Józef Gołębiewski i ks. Stanisław Wygonik sr. Ostatecznie saletyni opuścili Prabuty w roku 1965.

1958 VII 25 – Ks. Bronisław Młynarski zrezygnował z urzędu asystenta generalnego i powrócił z Rzymu do Polski.

1958 VII 25 – Saletyni podjęli pracę duszpasterską w parafii św. Mikołaja w Elblągu. Przełożonym wspólnoty zakonnej był ks. Władysław Szkarłat, do której należeli jeszcze dwaj zakonnicy: ks. Tadeusz Piękoś i ks. Fryderyk Przybycień. Ostatecznie placówkę tę opuścili 8 września 1968 r.

1967 VII 26 – Rada prowincjalna powołała redakcję biuletynu „Unitas” w składzie: ks. Stanisław Wygonik jr – redaktor, ks. Franciszek Danioł i ks. Józef Mituś.

1970 VII 22 – Zmarł w Krakowie ks. lic. Stanisław Zawisza (1901-1970). Pochowany 25 lipca 1970 r. na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

1973 VII 4 – Walka o plac pod budowę kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie! Na część terenu, który pozostał jeszcze w rękach saletynów, przybyli państwowi robotnicy przywożąc belki, elementy ogrodzeniowe, kilofy, łopaty, piły mechaniczne. Plac został otoczony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Służby te obstawiły również sąsiednie ulice. Robotnicy państwowi zaczęli wycinać jabłonie i ogradzać plac, przygotowując go pod budowę domu towarowego. W tym momencie parafianie z okolicznych bloków przybyli na plac. Najwięcej przyszło kobiet i ludzi starszych, gdyż mężczyźni byli w pracy. Część placu została już ogrodzona. Kobiety powywracały ogrodzenie. Wówczas doszło z milicją do szarpaniny i ostrej wymiany zdań, a nawet do pobicia. Tłum mieszkańców osiedla, gotowych do obrony placu, wciąż się zwiększał. Ich zapał i gotowość do obrony placu spowodowały, że robotnicy ustąpili. Plac pod kościół został obroniony. Od tej chwili parafianie bronili placu w dzień i w nocy, wyznaczając stałe dyżury.

1976 VII 20 – Zmarł ks. mgr Józef Sroka (1907-1976), kaznodzieja i misjonarz ludowy. Pochowany 22 lipca na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

1982 VII 7 – Pierwsze nabożeństwo nieustającej nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Nabożeństwo to wprowadził ks. superior Józef Burdaś i ks. Franciszek Gutter. 1983 VII 15 – Saletyni podjęli pracę duszpasterską w parafii św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych. Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Piękoś.

1986 VII 1 – Po długiej chorobie (stwardnienie rozsiane) i cierpieniach zmarł w klasztorze w Dębowcu ks. Florian Szawan (1914-1986). Pochowany 3 lipca na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

1990 VII 1 – Ks. biskup Edmund Piszcz erygował parafię Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. Pierwszym jej proboszczem został ks. Bronisław Fura, wikariuszami: ks. Antoni Mastej i ks. Zbigniew Wal.

1990 VII – Saletyni wyjechali do pracy na Białorusi. Pierwszymi, którzy zaczęli głosić Ewangelię i Orędzie Matki Bożej z La Salette, byli: ks. Alfred Piechota i ks. Zenon Szcząchor. Po rocznym pobycie na Białorusi otrzymali dwie parafie w miejscowości Borodnicze k. Brasławia (diec. Połock): Pelikany i Dryświaty.

1992 VII 8 – Historyczne wydarzenie! Po 40 latach nielegalnego zajmowania domu zakonnego w Dębowcu przez kolejne instytucje państwowe (Sanatorium Przeciwgruźlicze, Szpital Powiatowy w Jaśle i Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych) został on zwrócony Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette przez nowe władze III Rzeczypospolitej. Saletyni przez 19 lat (od 1 lipca 1973 r.) modlili się publicznie w dębowieckim sanktuarium o zwrot domu zakonnego.

1992 VII 26 – Ks. Witold Kuman wyjechał do pracy duszpasterskiej w Sammarei (Niemcy).

1994 VII 19 – Rada prowincjalna powołała prowincjalną komisję koronacyjną w składzie: ks. lic. Piotr Jamioł – przewodniczący i ks. dr Zbigniew Żyźniewski. Celem komisji było przygotowanie dokumentacji historycznej i kanonicznej do papieskiej koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckim sanktuarium.

1994 VII 28 – Saletyni przyjęli w obsługę duszpasterską na Ukrainie k. Sambora (ad experimentum) trzy miejscowości: Łanowice (kościół parafialny), Biskowice (kościół filialny) i Wojutycze (kościół filialny). Proboszczem i odpowiedzialnym za to dzieło został ks. Jan Ożóg, a pomagał mu w pracy duszpasterskiej ks. Rafał Frąckowiak.

1994 VII – Saletyni, z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Pieli, rozpoczęli budowę kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie według projektu architekta Antoniego Makarewicza z Białegostoku.

1996 VII 1 – Do pracy duszpasterskiej w Austrii, w archidiecezji wiedeńskiej, wyjechali ks. Andrzej Dubiel (parafia Ternitz) i ks. Andrzej Partyka (parafia Neusimmering-Wiedeń).

1996 VII 10 – Ojciec Święty Jan Paweł II na Placu św. Piotra w Rzymie poświęcił koronę dla łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckim sanktuarium (Złota korona o średnicy 24 cm, waga 503,40 g.). Wykonał ją według własnego projektu artysta plastyk krakowski Lech Dziewulski. Jako inspiracja do opracowania projektu posłużyła ikonografia stroju Maryi (motyw róż) podczas Jej objawienia w La Salette.

2000 VII 17 – „Radio Maryja” w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie.

2002 VII 1 – Saletyni przejęli w obsługę duszpasterską parafię Maňa, w diecezji Trnava (Słowacja). Proboszczem został ks. Roman Grądalski, wikariuszem ks. Peter Bajzik.

2002 VII 11 – Zmarł w klasztorze dębowieckim ks. mgr Adolf Wojtunik (1923-2002). Pochowany 11 lipca w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

2002 VII 19-21 – Uroczyste czuwanie rodzin saletyńskich w Dębowcu z okazji roku jubileuszowego 100-lecia saletynów na polskiej ziemi.

2004 VII 7 – Zmarł ks. Władysław Źrebiec ceniony misjonarz i spowiednik.Pochowany w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dębowcu.

2005 VII 20 – Zmarł po ciężkiej chorobie w szpitalu w Jaśle ks. Krzysztof Zawada. Pochowany w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dębowcu.

2008 VII 1 – Prowincjał za zgodą swej Rady i w odpowiedzi na prośbę bp. Stanisława Padewskiego i po zasięgnięciu opinii Zespołu Doradców, podjął decyzję o rozpoczęciu na okres jednego roku posługi duszpasterskiej w parafii św. o. Pio w Zaporożu w Diecezji Charkowsko-Zaporozkiej (Ukraina). Jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Stachura.

2008 VII 31 – Prowincjał za zgodą swej Rady i po zasięgnięciu opinii Zespołu Doradców podjął decyzję o zakończeniu pracy w diecezji Astana (Kazachstan).

2010 VII 5 – Zmarł w Rzeszowie ks. Jerzy Szponar, który przez ostatnie kilka lat zmagał się z chorobą nowotworową. Pochowany na cmentarzu w Rzeszowie-Wilkowyja.

2010 VII 5-10 – XXIII Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu pod hasłem: Spragnieni świadectwa z udziałem 2,5 tys. młodych ludzi z całej Polski, a także z Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec i Szwajcarii.

2010 VII 11 – Prowincjał za zgodą swej Rady i po zasięgnięciu opinii Zespołu Doradców i Rady Ekonomicznej podjął decyzję o zakupie domu w Krakowie, ul. Sucha 35 B, po załatwieniu wszelkich spraw spadkowych.

2010 VII 11 – Ks. Marian Sajdak pracujący od czterdziestu lat na Madagaskarze otrzymał nagrodę prezydenta Madagaskaru za rozwój szkolnictwa w tym kraju.

2011 VII 15 – Zmarł ks. Roman Sikora w szpitalu w Rabce. Pochowany 18 lipca 2011 r. w grobowcu saletynów na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

2014 VII 15 – Ks. Wiesław Burski objął posługę kapelana w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie.

2015 VII 17 – Pierwszy saletyn ks. Janusz Kręcidło uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Nominację podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

SIERPIEŃ

1902 VIII 3 – Rada generalna wydelegowała pięciu młodych kapłanów pochodzących z kantonu Valais (Szwajcaria) na wyjazd do Krakowa w celu podjęcia nauki języka polskiego, aby w przyszłości mogli pracować wśród Polonii w diec. Springfield, Mass. (USA). Byli to księża: Józef Fux (1872-1913), Salomon Schalbetter (1873-1934), Oswald Loretan (1876-1964), Gabriel Vanroth (1875-1941) i Franciszek Schnyder (1872-1929). Przełożonym i odpowiedzialnym za tę wspólnotę mianowano ks. Józefa Fuxa, pierwszym radnym i monitorem ks. Salomona Schalbettera, a drugim radnym ks. Oswalda Loretan.

1905 VIII 11 – Rada generalna otworzyła pierwszy saletyński dom zakonny na polskiej ziemi w Puźnikach i dała podstawy organizacyjne, mianując ks. Gabriela Vanroth superiorem i ekonomem, ks. Salomona Schalbettera – pierwszym radnym i monitorem i ks. Franciszka Schnydera – drugim radnym.

1905 VIII 17 – Kanoniczne objęcie parafii Puźniki przez saletynów. Była to pierwsza saletyńska placówka otwarta na polskiej ziemi. Pierwszym proboszczem został mianowany przez arcybiskupa ks. Gabriel Vanroth, a wikariuszem ks. Franciszek Schnyder, który dodatkowo obsługiwał kościół w Porchowej.

1908 VIII 11-18 – Wizytacja Szkoły Apostolskiej w Puźnikach przez ks. Józefa Pinardy, dyrektora generalnego szkół Zgromadzenia.

1910 VIII 13 – Zawarto urzędowy Kontrakt kupna-sprzedaży miedzy gminą miasta Dębowiec a ks. Salomonem Schalbetterem – rektorem zakładu wychowawczego Misjonarzy z La Salette w Puźnikach. Ks. Schalbetter zakupił tę resztówkę, ze starym dworem i budynkami gospodarczymi, za gotówkę pochodzącą z kasy generalnej Zgromadzenia oraz z własnej spuścizny po rodzicach.

1910 VIII 15 – Pierwszymi zakonnikami, którzy przybyli do Dębowca 15 sierpnia 1910 r., byli: ks. Eugeniusz Picard, ks. August Gauthier i br. Edward Meichtry, pełniący wówczas obowiązki kucharza. Mieszkali w Starym Domu (dawny dwór Zborowskich) i opiekowali się nabytą posiadłością. Nabożeństwa odprawiali w kościele parafialnym za zgodą proboszcza ks. Zygmunta Męskiego. Od pierwszej chwil swojego pobytu w Dębowcu saletyni pomagali w pracy duszpasterskiej jako wikariusze, dla dobra duchowego mieszkańców.

1913 VIII 21 – Zmarł w szpitalu de Sierre (Szwajcaria) ks. dr Józef Fux (1872-1913), pierwszy przełożony na polskiej ziemi. Pochowany 23 sierpnia na cmentarzu parafialnym w rodzinnej miejscowości Embd w kantonie Valais (Szwajcaria).

1920 VIII 19 – IX 20 – XVI Kapituła Generalna w Suzie. Pierwszym delegatem kapituły generalnej z Polski w historii Zgromadzenia został ks. Eliasz Roux, generalny dyrektor Szkoły Apostolskiej i przełożony w Dębowcu.

1921 VIII 7 – Święcenia kapłańskie we Fryburgu z rak ks. biskupa Coppe z Nagpour otrzymali: ks. dr Jakub Sowa i ks. Władysław Sajek.

1922 VIII 3 – Rada generalna zaakceptowała propozycję objęcia parafii św. Józefa w Stanisławowie przez saletynów.

1924 VIII 6 – Wizytację kanoniczną domu zakonnego w Dębowcu przeprowadził ks. Auguste Blache, delegat generała.

1925 VIII 2 – Święcenia kapłańskie w Tournai otrzymał z rąk ks. biskupa Rasneur ks. Jan Hełpa.

1925 VIII – Ks. Oswald Loratan otrzymał odznaczenie „Miecza Hallerowskiego” od Rzeczpospolitej Polski: Dyplom ofiarowany honoris causa przez Armię Polską Wielebnemu o. Loretanowi Oswaldowi, który otrzymał odznaczenie „Miecza Hallerowskiego” za wierne usługi, oddane Polsce, Francji i Włochom 1918-1920. Komendant Główny: Generał J. S. Haller.

1926 VIII 5-25 – Kapituła generalna w Suzie. Delegatem kapituły generalnej z Polski był ks. Eliasz Roux, z placówek w USA ks. Oswald Loretan. Kapituła przygotowała dla Stolicy Apostolskiej projekt organizacji Zgromadzenia, dokonując jego podziału na prowincje: Francja (placówki we Francji, Tournai, Fryburg i Suza), USA (placówki w USA i na terenie północnej Kanady), Polska (placówki w Polsce), Kanada (placówki na terenie pozostałym Kanady oraz trzy placówki w USA: Fitchburg, Danielson i Holyoke). Placówki: w Rzymie, w Salmacie i St. Gall uzależniono bezpośrednio od rady generalnej. Dla Madagaskaru utworzono okręg misyjny.

1926 VIII 8 – Ks. Eliasz Roux został wybrany asystentem generalnym na kapitule generalnej w Suzie.

1926 VIII 12 – Ks. Eugeniusz Picard został mianowany ekonomem generalnym.

1926 VIII 24 – Rada generalna na podstawie decyzji kapituły generalnej z 13 sierpnia 1926 r. dokonała podziału Zgromadzenia na regiony, mianując władze regionalne. Region Polski otrzymał następujące władze: ks. Salomon Schalbetter – delegat regionalny i ekonom regionalny, ks. August Gauthier – pierwszy radny i monitor, ks. Franciszek Dantin – drugi radny, ks. Andrzej Skibiński – sekretarz regionalny. Ponadto dokonano zmian na placówkach. I tak w Dębowcu: ks. Franciszek Dantin – superior i ekonom, ks. August Gauthier – pierwszy radny i mistrz nowicjatu, ks. Andrzej Skibiński – drugi radny, ks. Stanisław Kociuba – dyrektor Małego Seminarium. W Stanisławowie: ks. Salomon Schalbetter – superior, ekonom i proboszcz, ks. Jakub Sowa – radny, monitor i wikariusz.

1927 VIII 2 – Saletyni nabyli za 25000 dolarów majątek ziemski w Hurku, składający się z dworu i 101 hektarów ziemi. Majątek w imieniu Zgromadzenia nabył ks. Salomon Schalbetter od właściciela dóbr w Zukocinie Aleksandra Jełowickiego i ks. Eustachego Jełowickiego. Początkowo w latach 1927-1929 gospodarstwem w Hurku w imieniu Zgromadzenia zajmował się ks. S. Schalbetter, który dojeżdżał ze Stanisławowa. Natomiast folwark prowadził w latach 1927-1930 p. Leszczyński.

1928 VIII 4 – Otwarto w Dębowcu Wyższe Seminarium Duchowne, tzw. Studium Filozoficzno-Teologiczne Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Pierwszym jego rektorem w roku akademickim 1928/1929 został ks. dr Klemens Schleis, a profesorami byli: ks. dr Stanisław Kociuba, ks. dr Władysław Pająk, ks. dr Ludwik Wołek, kl. dr Józef Szczepański, ks. dr Klemens Schleis i ks. lic. Stanisław Zawisza. Seminarium posiadało charakter prywatny, a wykładowcami byli sami saletyni. Nauka trwała sześć lat i obejmowała dwa lata filozofii i cztery teologii. Wyższe Seminarium Duchowne działało do 1939 r., doprowadzając do kapłaństwa 27 saletynów.

1932 VIII – Wyjechał do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów w Belgii ks. dr Władysław Pająk.

1932 VIII 15-29 – Kapituła generalna w rezydencji N. D. de Ľ Hermitage w Noirétable (Francja). Polski region w kapitule reprezentował: ks. Eliasz Roux jako asystent generalny, ks. Michał Kolbuch i ks. August Gauthier. Kapituła wybrała ks. Eliasza Roux asystentem generalnym na drugą sześcioletnią kadencję oraz ks. Eugeniusza Picard ekonomem generalnym, także na drugą kadencję.

1932 VIII 16 – Zmarł w Fryburgu ks. dr Antoni Zehner. Pochowany 18 sierpnia na cmentarzu w Mörschwil.

1932 VIII 29 – Rada generalna mianowała nowe władze dla regionu Polska: ks. Michał Bielak – delegat regionalny; ks. August Gauthier – pierwszy radny regionu, monitor i sekretarz regionalny; ks. Stanisław Zajchowski – drugi radny regionalny; ks. Klemens Schleis – ekonom regionalny.

1937 VIII 2 – Rada generalna Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette zatwierdziła fundację czterech rezydencji w Argentynie: La Plata, Rosario, Cordoba, Santa Fé. Ks. Edward Sudyka został mianowany przełożonym, proboszczem i ekonomem La Plata (Villa Dominica), ks. Alojzy Zawisza – przełożonym i proboszczem w Cordobie, ks. Władysław Pykosz – przełożonym i proboszczem San Rosario, ks. Józef Paprocki – przełożonym i proboszczem Santa Fé.

1938 VIII 15-24 – Dziewiętnasta kapituła generalna w Turynie (Włochy). Z polskiej prowincji w jej obradach wzięli udział: ks. Eliasz Roux – asystent generalny, ks. prowincjał Michał Kolbuch i ks. August Gauthier. Należy podkreślić fakt, że kapituła wybrała ks. Eliasza Roux asystentem generalnym na trzecią kadencję.

1938 VIII 24 – Domy zakonne w Ware (USA) i Beauséjour (Kanada) na nowo zostały przyłączone do prowincji polskiej. Natomiast prowincja Siedmiu Boleści w USA za wikariat kanadyjski płaciła prowincji polskiej w latach 1937-1942 subsydium w wysokości 1500 dolarów rocznie.

1939 VIII 24 – Ostatnie zebranie i nabożeństwo Obrony Narodowej na placu sanktuaryjnym w Dębowcu przed wymarszem Obrony Narodowej na wyznaczone pozycje na granicę polsko-czechosłowacką. Kapelan Obrony Narodowej, ks. Józef Szczepański, skierował do żołnierzy Słowo Boże, następnie pobłogosławił wyruszających nad granicę czechosłowacką w kierunku Mrukowej, polecając w opiekę Matki Bożej Saletyńskiej. Saletyni w klasztorze spowiadali przez cały dzień żołnierzy i udzielali im Komunii św. Żołnierze zaopatrywali się w medaliki Matki Bożej Saletyńskiej i szkaplerze. Żegnali się z najbliższymi krewnymi, którzy przybyli do klasztoru. Na koniec otrzymali od księży saletynów generalne rozgrzeszenie i odpust na godzinę śmierci.

1940 VIII 7 – Utworzono wiceprowincję polsko-amerykańską, do której należały wszystkie polskie placówki w USA i Kanadzie.

1940 VIII – Niemcy usunęli z domu zakonnego w Rzeszowie wszystkich saletynów, zmuszając ich do zamieszkania na prywatnych kwaterach. Saletyni znaleźli przytułek u dobrych ludzi: ks. Julian Filoda u Pani Filipowicz, ks. Michał Cymbor u Państwa Wiszów, ks. Stefan Mycak u Państwa Słodyków, a bracia wynajęli prywatną kwaterę na ul. Piastów i tam razem zamieszkali. Od tej chwili Niemcy zabrali cały dom na swoje potrzeby, zostawiając saletynom kaplicę. Początkowo chcieli również zabrać kaplicę, ale interwencja ks. Juliana Filody wraz z Martą Blezieniową u gubernatora Hansa Franka w Krakowie wstrzymała te zamiary.

1940 VIII 30 – Niemcy aresztowali ks. Franciszka Kasaka, proboszcza w Dębowcu, ks. Józefa Czajkę, ks. Jana Kellera i ks. Romana Wojtunika (saletyna), pod zarzutem korzystania z aparatu radiowego. Wszyscy przebywali w więzieniu w Jaśle i z braku dowodów zostali zwolnieni przez prokuratorstwo Sondergerichtu w Rzeszowie 11 maja 1941 r.

1941 VIII 21 – Przyjechał z Poznania do Dębowca ks. Andrzej Skibiński i rozpoczął działalność konspiracyjną i patriotyczną. Ks. A. Skibiński, ps. Onufry w latach 1940-1941 działał w ruchu oporu jako kapitan Inspektoratu ZWZ-AK Poznań i okolic. Na skutek wielkich aresztowań wśród struktur konspiracyjnych ZWZ-AK Poznań przez Gestapo, ks. A. Skibiński został zmuszony do opuszczenia Poznania i okolic i udał się do Dębowca. Tam, jako kapelan w latach 1941-1944, kierował roztropnie ogniwami ruchu oporu na terenie Jasła i okolic w Inspektoracie ZWZ-AK Jasło, wygłaszając w lasach położonych na terenie wioski Warzyce lub w rejonie Czeluśnicy patriotyczne przemówienia do żołnierzy AK. Dostarczał meldunki i informacje na temat operacji wojskowych okupanta, prowadził tajne nauczanie i brał udział w akcji Burza.

1941 VIII 28 – Dla potrzeb polskiej prowincji otwarto dwa domy nowicjackie: w Olivet (USA) i w Cordobie (Argentyna). Obydwa domy formacyjne były zależne od prowincji polskiej i służyły jej jako stała pomoc personalna.

1944 VIII 15 – Oddziały specjalne 5 psp AK i oddziały specjalne zebrane w rejonie Czeluśnicy obchodziły święto żołnierza polskiego na leśnej polanie. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Józef Szczepański w asyście ks. Andrzeja Skibińskiego, który wygłosił patriotyczne przemówienie. Po Mszy św. odbyła się defilada oddziałów operujących w tamtejszych lasach.

1947 VIII 5 – Prymas Polski, ks. kard. August Hlond, wezwał naród Polski do nawrócenia i pokuty kierując do niego swoje słowo z okazji setnej rocznicy objawienia Matki Bożej w La Salette: W odniesieniu do dzisiejszej chwili La Salette brzmi jak ultimatum Miłosierdzia Bożego, rozlega się po globie niby alarmujące echo groźby Zbawiciela: „Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie”… . Niech to Polsce i Polakom przypomni jubileusz saletyński zgodnie z wolą MB Płaczącej: „Ogłoście to całemu mojemu ludowi”… . By cały naród oczyścił się pokutą. W kilku diecezjach odprawiano kilkudniowe ekspiacyjne nabożeństwa ku czci Maryi z La Salette. W Kobylance (diec. tarnowska) uroczystościom jubileuszowym przewodniczył ks. bp Jan Stepa z Tarnowa, w Lubaczowie (Administracja Apostolska w Lubaczowie) – ks. bp Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski, w Trzciance Lubuskiej (Administracja Apostolska w Gorzowie Wlkp.) – ks. infułat Edmunt Nowicki, administrator apostolski, w Warszawie przewodniczył uroczystej Mszy świętej w kościele Wszystkich Świętych – ks. kard. August Hlond, Prymas Polski, w Sobieszewie (Administracja Apostolska w Gdańsku) – ks. Andrzej Wronka, administrator apostolski, w Lubrzy (Administracja Apostolska w Opolu) – ks. Andrzej Skibiński, w Dębowcu (diec. przemyska) – ks. bp Franciszek Barda, ordynariusz przemyski i ks. bp Wojciech Tomaka z Przemyśla, w Kielcach (diec. kielecka) – ks. bp Czesław Kaczmarek, ordynariusz kielecki, w Ostrowcu Świętokrzyskim (diec. sandomierska) – ks. bp Jan Lorek, ordynariusz sandomierski.

1947 VIII – Rada prowincjalna podjęła decyzję przyjęcia ofiarowanego przez ks. kard. Stefana Sapiehę klasztoru i kościoła św. Norberta w Krakowie przy ul. Wiślnej 11 na dom formacyjny dla kleryków. Odpowiedzialnym za przejęcie i urządzenie domu zakonnego został ks. Franciszek Dantin.

1948 VIII 28 – Otwarto Małe Seminarium w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego. Dyrektorem został ks. Tadeusz Bąk. Liczba małoseminarzystów w roku szkolnym 1948/1949 wynosiła 9 chłopców. Małe Seminarium zostało brutalnie rozwiązane przez władz państwowe 3 lipca 1952 r.

1950 VIII 9 – Erygowano nowicjat w Dębowcu za pozwoleniem metropolity krakowskiego ks. kard. Stefana Adama Sapiehy. Mistrzem nowicjatu został ks. Alojzy Gandawski, socjuszem ks. Franciszek Żurawski.

1952 VIII 15 – W nocy z 14 na 15 sierpnia zmarł w wieku 43 lat na zawał serca w Rzeszowie ks. Franciszek Czarnik (1909-1952) – pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej, wielki czciciel Maryi z La Salette, dobry i utalentowany duszpasterz, spowiednik, wychowawca i poeta, autor wielu pieśni i wierszy o Matce Bożej z La Salette oraz wieloletni redaktor Posłańca. Pochowany został 17 sierpnia na cmentarzu w Rzeszowie przy ul. Zawiszy. Jego pogrzeb był wielką manifestacją uczuć przywiązania i wdzięczności, jakie żywiło ku niemu duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz kilku tysięcy wiernych z całego Rzeszowa i okolic.

1958 VIII 12 – Saletyni podjęli pracę duszpasterską w parafii św. Jakuba w Olsztynie. Pracowali tymczasowo w parafii przy katedrze św. Jakuba w charakterze wikariuszów i katechetów, dopóki nie zorganizują samodzielnej parafii, wydzielonej z terenu macierzystej. W tym celu zakupili dom przy ul. Morskiej 29 z małą parcelą i w nim zamieszkali. Saletyni erygowali własny dom zakonny. Przełożonym wspólnoty zakonnej został ks. Stefan Mycak, a należał jeszcze do niej ks. Eugeniusz Gotkowski. Po 30 latach pobytu saletynów w Olsztynie, 1 września 1988 r., została erygowania parafia pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej.

1967 VIII 27 – Saletyni utworzyli samodzielny ośrodek duszpasterski w Świbnie. Pierwszym jego duszpasterzem został ks. Czesław Hałgas sr, który zamieszkał na stancji u P. Królikowej. Dotychczas Świbno obsługiwali saletyni z Sobieszewa.

1970 VIII 9 – Ks. Edward Witusik wyjechał do pracy duszpasterskiej wśród Polonii w USA jako pomoc personalna dla wiceprowincji NMP Królowej Pokoju.

1974 VIII 1 – Saletyni przekazali diecezji gdańskiej placówkę w Świbnie. Po wizytacji kanonicznej ks. bpa Kazimierza Kluza dokonano podziału parafii Matki Bożej Saletynskiej w Sobieszewie. Saletyni utracili część parafii oraz wioski: Świbno, Przegalinę, Koniary i Wieniec, z których utworzono nową parafię św. Wojciecha, a jej administratorem został ks. Ryszard Wołos.

1983 VIII 1 – Ks. Henryk Wojtunik wyjechał do pracy duszpasterskiej oraz do pomocy w redakcji „Posłańca” w Twin Lakes (USA).

1984 VIII 19 – Zmarł w Nowym Sączu br. Tadeusz Polak (1913-1984). Pochowany 21 sierpnia w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

1985 VIII – Ks. Roman Nowak i ks. Leszek Podsiadło wyjechali do Francji w celu przygotowania się i wyjazdu do pracy misyjnej na Madagaskarze.

1986 VIII 31 – Poświęcono tymczasową kaplicę Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie, która służyła parafianom jako miejsce spotkań religijnych aż do chwili wybudowania kościoła. Aktu poświęcenia dokonał ks. biskup Tadeusz Gocłowski, ordynariusz gdański.

1987 VIII 6 – Ks. Józef Krowiak wyjechał z posługą duszpasterską do sanktuarium Matki Bożej w Sammarei (Niemcy).

1987 VIII 11 – Ks. Zdzisław Boguszewski został mianowany superiorem w Sammerai (diec. Passau).

1987 VIII 26 – Zmarł w klasztorze w Dębowcu br. Ludwik Solibieda (1904-1987). Pochowany 28 sierpnia w grobowcu saletyńskim na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

1989 VIII 28 – Zmarł w klasztorze w Dębowcu ks. dr Roman Wojtunik (1914-1989), gorliwy misjonarz i historyk Zgromadzenia. Pochowany 30 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Dębowcu. Pozostawił po sobie szereg artykułów i opracowań dotyczących dziejów polskiej prowincji.

1991 VIII 25 – Ks. bp Franciszek Rabek z Nitry, dokonał poświęcenia kaplicy św. Heleny w Povażskiej Bystricy (Słowacja).

1992 VIII – Na prośbę ks. abpa Mariana Jaworskiego, metropolity lwowskiego, powrócił na Ukrainę ks. Juliusz Musiał, obejmując pracę duszpasterską w takich miejscowościach, jak: Busk, Łopatyn, Olesko i Brody. Z pomocą pospieszył mu w październiku 1992 r. ks. Andrzej Boczar.

1995 VIII 21 – „Radio Maryja” w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie.

1995 VIII 31 – Ks. Henryk Kuman i ks. Jan Jucha wyjechali do pracy duszpasterskiej w parafii Mlada Boleslav, diec. Litomierzyce (Czechy). Po rocznym okresie próby została spisana stosowna umowa z ks. biskupem ordynariuszem Józefem Kouklem, na mocy której ks. Jan Jucha został skierowany od 24 września 1996 r. do parafii w Bozkovie jako proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór. Rok później, 24 września 1996 r., dołączył do Bozkova ks. Krzysztof Zawada, kolejny misjonarz Pięknej Pani na czeskiej ziemi. Ks. Henryk Kuman pozostał nadal w Mlada Boleslav, pomagając w duszpasterstwie ks. proboszczowi Vaclavowi Hlouchowi.

1996 VIII 24 – Ks. bp Josef Koukl przekazał saletynom w obsługę duszpasterską parafię i sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Bozkov, diec. Litomierzyce (Czechy). Saletyni objęli parafię Bozkov 24 września, a pierwszym jej proboszczem został ks. Jan Jucha. Rok później dołączył do niego ks. Krzysztof Zawada.

1996 VIII 27 – Ks. Ryszard Arciszewski (parafia Villers-Le-Gambon) i ks. Józef Pochwat (parafia Marbehan) wyjechali do pracy duszpasterskiej w Belgii, w diecezji Namur. Ks. Józef Pochwat powrócił do Polski 12 listopada 1996 r.

1998 VIII 11 – Zmarł w Rzeszowie ks. Michał Cymbor. Pochowany 13 sierpnia w grobowcu zakonnym na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

1999 VIII 12-15 – Uroczystości jubileuszowe 670-lecia istnienia parafii św. Bartłomieja oraz 650-lecia fundacji Dębowca. Uroczystościom przewodniczyli biskupi rzeszowscy: ks. bp Kazimierz Górny i ks. bp Edward Białogłowski.

1999 VIII 25 – Ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, dokonał uroczystego poświęcenia kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie przy ul. Cegielnianej 43.

2000 VIII 5 – Zmarł w Sobieszewie ks. Władysław Baran (1912-2000) były prowincjał. Pochowany 9 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Sobieszewie.

2000 VIII 10 – Ks. Artur Dudziak i ks. Robert Janowski wyjechali do pracy duszpasterskiej w prowincji brazylijskiej.

2000 VIII – Ks. biskup A. Liška z Czeskich Budejowic przekazał saletynom parafię w Mlade Vozice (Czechy). Proboszczem został ks. Jacek Zyzak, wikariuszem ks. Ryszard Kurasiewicz.

2000 VIII – Ks. Stanisław Mołoń podjął pracę duszpasterską w Austrii, najpierw w diecezji Wiedeń, a od 11 grudnia 2000 r. w diecezji Eisenstadt.

2000 VIII 27 – Na stadionie „Stali” w Rzeszowie odbyła się koronacja, diecezjalnymi koronami, łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej. Ukoronowana figura znajduje się w kościele Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 71. Koronę wykonaną przez parafianina Waldemara Burkiewicza poświęcił 16 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w Starym Sączu. Aktu koronacji podczas Mszy św. dokonał ks. biskup Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski, przy asyście: ks. biskupa Wiktora Skworca, ordynariusza tarnowskiego i ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego oraz około 80 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. W uroczystościach koronacyjnych uczestniczyło około 12 tysięcy wiernych. Okolicznościową homilię wygłosił ks. biskup Wiktor Skworc.

2002 VIII 10 – Saletyni na usilną prośbę ks. bpa Kazimierza Górnego przekazali parafię św. Józefa w Zwięczycy diecezji rzeszowskiej. Ostatnimi saletynami, którzy pracowali w Zwięczycy byli: ks. Mariusz Czachor – superior i proboszcz, ks. Jerzy Cisoń – wikariusz, ks. Krzysztof Rodzik – katecheta i ks. Marian Łącki – misjonarz.

2009 VIII 14 – Uroczystość poświęcenia Kalwarii saletyńskiej w Sanktuarium Matki Bożej w Agłonie (Łotwa). Kalwaria ta powstała z inicjatywy ks. Czesława Hałgasa sr.

2010 VIII 26 – Generał Zgromadzenia ks. Dennis J. Loomis poświęcił Kalwarię Saletyńską w parafii Widze (Białoruś). Kalwaria została zbudowana z inicjatywy ks. Alfreda Piechoty.

2011 VIII 22 – Kongregacja i ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie wydała dekret o nadaniu Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu tytułu Bazyliki Mniejszej. Uroczystość ogłoszenia tego faktu odbędzie się 20 maja 2012 r.

2012 VIII 20 – Otwarto dom zakonny w Krakowie przy Suchej 35B. Pierwszym jego superiorem został ks. Marcin Ciunel, który miał do pomocy takich zakonników jak: ks. Karol Porczak, ks. Paweł Raczyński, ks. Grzegorz Zembrom i ks. Wiesław Węgrzyn.

2014 VIII 28 – W Bayerbach (Niemcy) zmarł ks. Zdzisław Boguszewski. W ostatnich latach był proboszczem w parafii Bayerbach (diecezja Passau). Pochowany na cmentarzu w Trzciance.

Ks. Piotr Jamioł MS