Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

Chwalimy Cię, MARYJO – zapowiedź numeru 5/2021

W hymnie Magnificat Maryja modli się słowami: „Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny„(Łk 1,48-49). Matka Boża czuje się bardzo obdarowana przez Stwórcę i wie, że ludzie będą podziwiać to, co Pan Bóg w Niej zdziałał.

Jesteśmy kolejnym pokoleniem, na którym spełniają się słowa tej modlitwy. Powodów do chwalenia Maryi, jest wiele: łaski, jakich doznaliśmy za Jej przyczyną, zachwyt nad pięknym wypełnieniem Bożego planu, cudowne interwencje Matki Bożej w historii Kościoła, narodu. Dla czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej wrzesień tego roku przynosi jeszcze jeden powód – 175. rocznicę objawienia w La Salette. Jubileusze są dobrą okazją do tego, by z wdzięcznością przyjrzeć się temu, co otrzymaliśmy. Dają też impuls do poszukiwania nowych dróg, na jakich jeszcze bardziej będzie można uwydatnić skarb, którym się cieszymy.

W niniejszym numerze piszemy o wielu sposobach oddawania czci Matce Bożej. Są wśród nich te tradycyjne, są i mniej konwencjonalne. Ufam, że każdy z czytelników znajdzie tę drogę, która poprowadzi go do bliskiej relacji z Maryją, bo z Nią dużo pewniej realizuje się powołanie przeznaczone nam przez Boga.

Bardzo się cieszę, że rozpoczynając pracę w redakcji Posłańca, wyruszam w tę drogę właśnie z Maryją. Stawiając na Nią, nigdy się nie zawiodłem. Towarzyszy mi pragnienie, by każde wydanie czasopisma przynosiło Jej chwałę, a Wam, Drodzy Czytelnicy, dobre treści, którymi ubogacicie siebie i Waszych bliskich. Pójdźmy razem, rozświetlając nasze drogi nadzieją, jaką przyniosła nam Piękna Pani w La Salette.

ks. Marek Koziełło MS
redaktor Naczelny

We wrześniowym numerze między innymi:

– Orędzie z La Salette po 175 latach – str. 4
– Drogi pobożności maryjnej – str. 12
– Saletyni świeccy w hołdzie Maryi – str. 7
– To Matka Boża nas połączyła – str. 17

Zobacz inne
Saletyni Świeccy w hołdzie Maryi
Orędzie z La Salette po 175 latach
W SALETYŃSKIEJ PARAFII
ŁASKA LA SALETTE