Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

Orędzie z La Salette po 175 latach

O świętowaniu jubileuszu 175. rocznicy zjawienia Matki Bożej na La Salette z ks. Silvanem Marisą MS rozmawiają ks. Grzegorz Szczygieł MS oraz ks. Marek Koziełło MS.

Ksiądz Grzegorz Szczygieł MS: Chciałbym zajrzeć do serca księdza generała. Co jest w tym sercu, kiedy myśli ksiądz o jubileuszu 175. rocznicy zjawienia Matki Bożej na La Salette?

Ksiądz Silvano Marisa MS: Wielkie pragnienie, żeby zobaczyć zgromadzenie na drodze głębokiej odnowy. Oczekuję, że będzie to przemiana życia w całym zgromadzeniu, z punktu widzenia charyzmatycznego, duchowego, wspólnotowego oraz duszpasterskiego. To nie tylko moje osobiste pragnienie. Ono zrodziło się podczas kapituły generalnej, którą obchodziliśmy w 2018 roku w Argentynie. Chciałbym, żeby ten jubileusz pomógł nam w nowy sposób zobaczyć nas samych, misjonarzy saletynów, i naszą posługę w świetle orędzia z La Salette. Zobaczyć także nasze życie wspólnotowe jako kamień węgielny apostolstwa, którego się podejmujemy.

Ksiądz Marek Koziełło MS: W jaki sposób jubileusz obchodzony jest w całym zgromadzeniu?

S.M.: Na poziomie zgromadzenia jest kilka mocnych elementów wspólnych dla wszystkich prowincji. Są to refleksje maryjne przygotowywane każdego miesiąca przez komisję teologiczną. Docierają one do wszystkich członków naszego zgromadzenia. Uważam, że są to dobrze przygotowane teksty, które mówią o tym, jak być i co to znaczy być misjonarzem saletynem w dzisiejszym świecie. Drugi element to peregrynacja figury Matki Bożej we wszystkich parafiach i wspólnotach w poszczególnych prowincjach. Każda prowincja otrzymała taką samą figurę ode mnie rok temu 19 września na La Salette. We wrześniu tego roku odbędzie się międzynarodowe spotkanie na La Salette, w którym będą uczestniczyć prowincjałowie bądź ich delegaci, biskup z terenu każdej prowincji oraz dwóch lub trzech świeckich saletynów. Będzie też zarząd generalny sióstr saletynek oraz księży misjonarzy Świętej Rodziny. Będzie to bardzo interesujące i uroczyste spotkanie. Niestety przypuszczam, że ze względu na pandemię nie wszystkie prowincje będą mogły w nim uczestniczyć. Kolejnym elementem wpisującym się w przeżywanie tego jubileuszu jest otwarcie domu formacyjnego w Tanzanii. Wiem, że poszczególne prowincje bardzo mocno zaangażowały się w przeżywanie tego jubileuszu w parafiach i wspólnotach. Muszę powiedzieć, że na poziomie całego zgromadzenia jest duże poruszenie.

(…)

G.S.: Jaka jest dzisiaj rola misjonarzy saletynów w Kościele?

S.M.: Życzyłbym sobie, żebyśmy my, misjonarze saletyni, na nowo napełnili się tym bogactwem, jakie ma w sobie La Salette, i ubogacali innych. To powinniśmy robić dla Kościoła. Orędzie z La Salette to wspaniałe narzędzie do ewangelizacji, z którego powinniśmy korzystać. Życzyłbym sobie, żeby w naszym zgromadzeniu nastało przebudzenie na wszystkich poziomach: na poziomie osobistym, wspólnotowym, duszpasterskim, także na poziomie duchowym i charyzmatycznym. Myślę, że możemy dobrze posługiwać współczesnemu światu i Kościołowi. Nie możemy się bać tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Nie możemy się bać trudności, które się pojawiają, zła, które dostrzegamy na różnych poziomach, oddalenia się od wiary wielu ludzi. Maryja na początku orędzia wezwała do tego, by się nie bać. Mamy temu światu nieść orędzie nadziei. Nie ma innego świata i temu właśnie światu mamy zanieść to orędzie. Mamy mieć tę nadzieję, która płynie z wiary, z przekonania, że Pan nas nie opuszcza i że Maryja idzie z nami. Na końcu orędzia Maryja powiedziała Maksyminowi i Melanii: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi”. Teraz powtarza to do każdego z nas – do każdego saletyna, do każdego, komu bliska jest Maryja z La Salette i do każdego czytelnika tego dwumiesięcznika.

(…)

 

Zachęcamy do lektury całego wywiadu z Księdzem Generałem Silvano Marisa MS, zamieszczonego w najnowszym 5/2021 numerze naszego dwumiesięcznika „LaSalette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej z tematem głównym <<Chwalimy Cię MARYJO>>.

 

okładka Posłańca 5/2021


Zostań prenumeratorem naszego saletyńskiego dwumiesiecznika!

Szczegóły – >TUTAJ


.

 

.

You may also like
Chwalimy Cię, MARYJO – zapowiedź numeru 5/2021