Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

ZACHWYĆ SIĘ I KOCHAJ!

Są takie książki, po których przeczytaniu nasze życie nie może wyglądać tak jak wcześniej. Są wydarzenia, które oddziałują na nas tak bardzo, że pod ich wpływem zmieniamy się – niekiedy nie do poznania. Są osoby, które potrafią nam zaimponować, zachwycić nas. Przebywając z nimi, odkrywamy w sobie twórczą siłę, dzięki której potrafimy nadać biegowi spraw nowy kierunek.

W każdym wieku, wynosząc do chwały ołtarzy świętych i błogosławionych, Kościół pragnie przedstawić nam takich ludzi – bogatych wewnętrznie, pięknych, odważnych – byśmy nie tylko ich podziwiali, ale także wzorowali się na nich i te inspiracje wprowadzali w życie.

We wrześniu przeżywaliśmy długo wyczekiwaną beatyfikację Matki Elżbiety Róży Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego. Opadł już kurz, ucichły pieśni. Być może zostały obrazy w niektórych kościołach i domach. Czy coś jeszcze?

Obecny numer „Posłańca” powstawał w dialogu z myślą bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Ale nie jest o nim samym. Nasi autorzy pisali teksty, inspirując się zdaniem wypowiedzianym przez kardynała: „Ludzie mówią »czas to pieniądz«, a ja wam mówię »czas to miłość«”. Co to znaczy? Jak sprawić, żeby czas – w rodzinie, w pracy, w relacji do Boga – był wypełniony miłością? Co zrobić, żeby w ogóle go mieć? A może jest tak, że go mamy, tylko nie radzimy sobie… No właśnie, z czym? Na kolejnych stronach dzielimy się naszymi odpowiedziami na te pytania.

Kiedyś usłyszałem zdanie: „Nie ma czasu, żeby czytać dobre książki. Trzeba wybierać te bardzo dobre”. Jestem przekonany, że lektura niniejszego numeru naszego dwumiesięcznika będzie bardzo dobrym wyborem i zarazem zachętą do zmian w kierunku większej miłości. Czasu jest mało, śpieszmy się kochać!

ks. Marek Koziełło MS
redaktor Naczelny

W listopadowym numerze między innymi:

– Czas się wypełnił (Mk 1,15) – str. 9
– Czas to miłość – str. 11
– Radosnego dawcę miłuje Bóg – str. 14
– Czas rodzinny – str. 17
– Czas wybierać – str. 21
– Szukam czasu, bo kocham – str. 24
– Najtrudniejsza umiejętność życia – str. 26
– Nie mam czasu na pisanie o czasie – str. 29

okładka PMBS 2021/6 spis treści 2021/6
Zobacz inne
Co Maryja z La Salette mówi o … czasie
CZAS RODZINNY
Czas to MIŁOŚĆ