Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

Łzy Maryi – numer specjalny 7/2019

Łzy Maryi – numer specjalny 7/2019

6,00 

Opis

Gdy spotykamy się razem, możemy więcej doświadczyć, zdziałać niż pojedynczo. Jednak gdy gromadzimy się jako ludzie wierzący, uznajemy, że to nie tylko psychologiczny efekt, ale także działanie łaski, bo spodobało się Bogu prowadzić ludzi do zbawienia nie pojedynczo, ale we wspólnocie – jak mówią dokumenty II Soboru Watykańskiego (por. Lumen gentium, 9). „Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą – waszą i moją” (Rz 1,11–12). Do tych słów św. Pawła skierowanych do Rzymian odwoływał się często sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel oaz, mówiąc o specyficznym „charyzmacie spotkania”. W niniejszym numerze wiele miejsca w niniejszym wydaniu Posłańca poświęcamy saletyńskim spotkaniom dzieci, młodzieży, starszych, spotkaniom w La Salette, Dębowcu, Kobylance czy spotkaniom w drodze, na przykład na pielgrzymkowym szlaku.