Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

 

Przekroczyć podziały | Posłaniec nr 4/2022

7,00 

Buduj mury tożsamości, przekraczaj mury podziałów. Chcesz dowiedzieć się jak? Sięgnij po ten numer „Posłańca”!

Opis

Kiedy Izraelici wracali do swojej ojczyzny po niewoli babilońskiej, zarówno naród w swojej kondycji moralno-duchowej, jak i jego stolica znajdowały się w opłakanym stanie. Po latach spędzonych na wygnaniu Izrael potrzebował głębokiej odnowy. Nehemiasz, jako przywódca polityczny, zarządził odbudowę świętego miasta, a zwłaszcza jego murów, które w starożytności dawały poczucie jedności, bezpieczeństwa i konsolidowały społeczność. Ezdrasz, który był kapłanem, czytał ludowi Prawo pierwsze pięć ksiąg Pisma, stanowiące o tożsamości narodu wybranego. Dzięki tym ważnym elementom murom i Prawu Izraelici mogli na nowo odkryć, kim są – narodem wybranym przez Boga.

Obecnie wiele mówi się o dialogu, wychodzeniu do innych, budowaniu mostów. I my chcemy o tym pisać, bo taka jest właśnie droga Kościoła. Ale na samym początku zaznaczmy, że potrzebujemy też murów, granic, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy. Potrzebujemy prawa Bożego, byśmy wiedzieli, do czego Bóg nas wzywa. Jeśli nie będziemy mieli ugruntowanej tożsamości, nasz dialog ze światem nigdy nie będzie twórczy. Kto wie, kim jest, nie boi się wychodzić do innych. Kto wie, kim jest, z chrystusową odwagą jest w stanie przekraczać mury wrogości, wznoszone w miejscach, w których nigdy nie powinny stanąć.

Patrząc na coraz bardziej podzielony świat, zadajemy sobie wiele pytań: Które podziały są dobre, a które niezdrowe? Kiedy warto iść na kompromis, a kiedy obstawać przy swoim? W jaki sposób technologia, którą się posługujemy, ustawia nas w przeciwnych obozach? I wreszcie co podzielonemu światu mogą przynieśćosoby żyjące charyzmatem otrzymanym od Maryi z La Salette? Ufam, że dzięki lekturze niniejszego numeru każdy czytelnik znajdzie nie tylko odpowiedzi na te pytania, lecz także siłę do tego, by przekraczać wszelkie krzywdzące podziały.

 

 

W najnowszym numerze “Posłańca” przeczytasz m.in.:

 

o tym, w jaki sposób nowoczesna technologia przyczynia się do pogłębiania podziałów,

o Porozumieniu Bez Przemocy, czyli dobrej sztuce komunikacji,

o tym, co Maryja mówiła podczas objawienia w Kibeho w Rwandzie

I wiele więcej!

 

Piszą: Marcin Gajda, Tomasz Jaśniewski, Piotr Rak, ks. Stanisław Witkowski MS, ks. Piotr Grudzień MS i inni. Polecamy!