Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

Redakcja

Redakcja:

Agnieszka Bieniasz
Iwona Kosztyła
Jaromir Kwiatkowski
Lidia Miś−Nowak
ks. Józef Piela MS – sekretarz redakcji
Dariusz Rubacha
ks. Marcin Sitek MS
ks. Grzegorz Szczygieł MS – redaktor naczelny
Agata Tokarska
Julianna Wołek

Dział fotograficzny:

Tadeusz Poźniak
ks. Kazimierz Wolan MS
br. Rafał Wutkowski MS

Redakcja i korekta:

Agata Tokarska
Maria Tworek

Skład, grafika:

Klaudyna Szewczyk

Przygotowanie krzyżówki:

Maria i Stanisław Tworkowie

Dział promocji:

Kamil Zagórowski
Iwona Józefiak

Współpraca:

Marta Zajchowska