Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

Redakcja

Redakcja:

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny
ks. Józef Piela MS – sekretarz redakcji
Iwona Kosztyła
Jaromir Kwiatkowski
Lidia Miś-Nowak
Dariusz Rubacha
ks. Marcin Sitek MS
dk. Tomasz Skrzęta MS
Agata Tokarska

Dział fotograficzny:

Tadeusz Poźniak
ks. Kazimierz Wolan MS
br. Rafał Wutkowski MS

Redakcja i korekta:

Agata Tokarska
Maria Tworek

Skład, grafika:

Jacek Kądziołka

Przygotowanie krzyżówki:

Maria i Stanisław Tworkowie

Dział promocji:

Kamil Zagórowski
Iwona Józefiak

Media społecznościowe:

Paulina Rogóż