Muzyka w liturgii – zapowiedź numeru 6/2019

MUZYKA W LITURGII – to tytuł kolejnego, listopadowego numeru Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej, a zarazem to wyzwanie dla duszpasterzy, którzy są głównymi odpowiedzialnymi za muzykę w Kościele, a także organistów, kantorów, dyrygentów, animatorów muzycznych, którym przypada nieraz trudna rola ewangelicznego „ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52). Ale to także odpowiedzialność całego ludu Bożego, nas wszystkich. Chcąc oddać Bogu to, co najlepsze, nie możemy zgodzić się na bierność i na bylejakość także w tej dziedzinie, jaką jest muzyka wykonywana podczas liturgii. Pomocą w tym niech będzie lektura niniejszego wydania naszego dwumiesięćznika.

O źródłach muzyki liturgicznej i jej sakralnym wymiarze (s. 10-20 i 24-26)
Terapeutyczny wymiar muzyki w Biblii i w liturgii (s. 9-10 i 21-23)
Zasady odnoszące się do muzyki w liturgii (s. 27-29)
Świadectwa i wyzwania związane z muzyką w liturgii (s. 30-34)

Zobacz również
Tymczasowa Formacja Prowizoryczna – posługa muzyczna na SSM
Rekonstrukcja chorału
Czy sacrum obroni się przed profanum?