Strumienie Życia

To miłosierdzie Boże płynące z krzyża jest w swej istocie odpowiedzią na nasze najgłębsze rany.

Strumienie Życia towarzyszą ludziom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych z przeszłości. Jakie największe pustynie życia obserwujecie? Z jakimi problemami ludzie najczęściej do was przychodzą?
Wśród zranień jest to na pewno wykorzystywanie seksualne – zarówno nadużycia dorosłych wobec dzieci, jak i przemoc, której dorośli potrafią dopuścić się wobec innych dorosłych. Idąc dalej, problemy relacyjne.
Uzależnienie od pornografii, które wpływa na nasze związki. Kobiety i mężczyźni żyją w poniżających związkach i nie są wystarczająco zintegrowani wewnętrznie. Chcemy im pomóc, by wzrastało w nich poczucie godności. Aby mogli powiedzieć: „Już nie chcę tego robić, jestem wart więcej”. Wszystkie te rzeczy mają wpływ na małżeństwa, dlatego zajmujemy się również tymi, które chcą pracować razem nad sobą. Z jednej strony może to być nieco bardziej skomplikowane, ale z drugiej istnieją wtedy większe możliwości uleczenia. Robimy, co możemy, ale to Jezus prowadzi. To On poprzez Strumienie Życia ofiaruje ludziom dar wspaniałej wolności i godności całkowicie za darmo.

Jakie programy Strumienie Życia prowadzą w Polsce?
Po pierwsze, są to rekolekcje weekendowe „Na początku”. Ich celem jest dotarcie do korzeni ran serca poprzez przyjrzenie się historii relacji z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami oraz powierzenie swojego bólu Jezusowi, aby w jego miejsce otrzymać łaskę uzdrowienia. Po drugie, są to 20-tygodniowe rekolekcje „Uzdrowienie relacji w Chrystusie”.
To cykl spotkań skierowany do kobiet i mężczyzn pragnących uzdrowienia wewnętrznego. W czasie trwania rekolekcji zwracamy się do Ojca przez Jego Syna z prośbą o uzdrowienie zranionych obszarów naszego życia, abyśmy byli zdolni w pełni kochać zgodnie z Bożym zamysłem, a także żyć w większym zaufaniu Jemu. Doznawszy Bożego uzdrowienia, sami możemy w Jego rękach stawać się narzędziami uzdrowienia dla innych członków Kościoła. „Piękno z popiołów” to rekolekcje przeznaczone dla małżeństw szukających pomocy w uzdrowieniu relacji. Obejmują część tematów omawianych w ramach Strumieni Życia odnoszących się do relacji małżeńskiej.
Większość czasu przeznaczonego na pracę w grupie polega na rozmowie w cztery oczy ze współmałżonkiem, dzieleniu się własnymi przeżyciami w ramach danego zagadnienia i wzajemnej modlitwie. To piękne wyzwanie.

górski strumień

Gromadzimy się, aby Go szukać w naszym rozdarciu, i chcemy, aby uzdrawiał nasze rany, naszą tożsamość, nasze związki.

Zachęcamy do lektury całej rozmowy Grażyny Bakunowicz z Andrew Comiskeyem, założycielem Fundacji Strumienie Życia, zamieszczonego w marcowym (2/2020) numerze Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej „La Salette” z tematem przewodnim <<Rekolekcje dla Ciebie>>.

okładka PMBS "La Salette" nr 2/2020 - Rekolekcje dla Ciebie


Zostań prenumeratorem naszego saletyńskiego dwumiesiecznika!   Szczegóły – >TUTAJ


.

.

Zobacz również
Po co człowiekowi rekolekcje
Wierzę w głupstwo głoszenia słowa
HIMALAJE
Prognoza na dziś