M DE MARIE – M OD MARYI

NIEZWYKŁA PIELGRZYMKA PRZEMIERZA FRANCJĘ

Maryja kocha Francję – jest o tym przekonana grupa świeckich katolików, która zorganizowała się w stowarzyszenie i podjęła się niecodziennej pielgrzymki.

Tylko w XIX wieku, na przestrzeni niespełna 46 lat, Maryja objawiała się we Francji aż w pięciu miejscach: przy ulicy Bac w Paryżu (1830), w La Salette (1846), w Lourdes (1858), w Pontmain (1871) i w Pellevoisin (1876). Te objawienia tworzą na mapie Francji wielką literę „M”. Historia spotkania Maryi – Pięknej Pani z dwojgiem pastuszków w La Salette jest dobrze znana czytelnikom Posłańca. Warto jednak przypomnieć podstawowe informacje o pozostałych objawieniach, zwłaszcza że dwa ostatnie są w Polsce zupełnie nieznane.

Jestem Pełną Miłosierdzia i Służebnicą mego Syna. Francja? Uczyniłam dla niej wszystko, co mogłam.

PARYŻ, ULICA BAC
Objawienia miały miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Bac w Paryżu. Matka Boża ukazywała się wówczas nowicjuszce zgromadzenia, siostrze Katarzynie Labouré, powierzając jej m.in. misję wybicia medalika z Jej wizerunkiem. Pierwsze medaliki ukazały się w czerwcu 1832 roku i w krótkim czasie stały się narzędziem szczególnego Bożego działania, wielu uzdrowień i nawróceń – stąd zaczęto je nazywać cudownymi. Objawienie to, a zwłaszcza umieszczona na awersie medalika inwokacja: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, przyczyniło się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 roku przez papieża Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Panny.

LOURDES
Począwszy od 11 lutego 1858 roku 14-letnia wiejska dziewczyna Bernadeta Soubirous doświadczyła serii objawień „Pięknej Pani”. Wydarzenia te miały miejsce w grocie Massabielle niedaleko Lourdes. 25 marca 1858 roku, podczas 16. zjawienia, w święto Zwiastowania, Piękna Pani powiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Objawienia zostały potwierdzone przez Kościół w 1862 roku. Bernadeta Soubirous od 11 lutego do 16 lipca doświadczyła w sumie 18 objawień. Świadkami wydarzeń byli okoliczni mieszkańcy zbierający się przy grocie. W czasie objawień w grocie wybiło źródło wody, przy którym po dziś dzień dzieją się cuda niewytłumaczalnych naukowo uzdrowień.
(…)

INICJATYWA „M OD MARYI”
Powróćmy teraz do wspomnianej na początku niezwykłej pielgrzymki. Jak już nam wiadomo, wspomniane tutaj francuskie zjawienia Matki Bożej tworzą na mapie kraju wielkie „M”. Na cudownym medaliku ofiarowanym św. Katarzynie Labouré w czasie pierwszego objawienia w 1830 roku znajduje się dokładnie to samo „M”, a także dwa serca – Jezusa i Maryi. W przekonaniu, że duchowe przebudzenie Francji odbywa się za wstawiennictwem Matki Bożej – zgodnie z zapowiedzią francuskiej mistyczki i stygmatyczki Matry Robin – stowarzyszenie „M od Maryi” zaproponowało akcję ewangelizacyjną w formie pielgrzymki, aby odnowić poświęcenie tego kraju Najświętszej Pannie.
2 czerwca 2020 roku, wyruszyły w drogę w towarzystwie pątników dwa powozy konne przewożące duże figury Matki Bożej Francji Królowej Pokoju – jeden z Lourdes, a drugi z La Salette. Pielgrzymka „M od Maryi” to dwie symetryczne drogi, które przechodząc 10 sierpnia przez Pontmain (grupa, która wyruszyła z Lourdes) i ulicę Bac w Paryżu (grupa z La Salette) połączą się na koniec w sanktuarium w Pellevoisin w święto Imienia
Najświętszej Maryi Panny 12 września.
W sumie jest to 107 dni pielgrzymiego szlaku o długości ponad półtora tysiąca kilometrów, przebiegającego przez 25 diecezji. Pielgrzymi pokonują każdego dnia etap długości około 15 kilometrów. Każdego wieczoru zatrzymują się w jakiejś parafii czy wspólnocie i razem z jej członkami uczestniczą w Eucharystii, modlą się w czasie adoracji i czuwania maryjnego, uczestniczą w konferencjach itp. Na każdym etapie spotykani
ludzie są zapraszani, aby choć przez chwilę uczestniczyć w podążaniu za figurą Maryi i wędrować szlakiem Jej objawień.

(…)
Módlmy się i my, którzy czytamy te słowa, by Maryja była znana i kochana nie tylko we Francji, ale w całej Europie, tak bardzo dzisiaj zagubionej duchowo i moralnie, i na całym świecie. Módlmy się o dobre owoce tej pielgrzymki, zwłaszcza teraz, u progu Roku Maryjnego w sanktuarium w La Salette. Rozpocznie się on 19 września i przygotuje nas bezpośrednio do świętowania jubileuszu 175-lecia objawienia Matki Bożej, który przypada za rok.

Na każdym etapie spotykani ludzie są zapraszani, aby choć przez chwilę uczestniczyć w podążaniu za figurą Maryi i wędrować szlakiem Jej objawień.


O miejscach objawień Maryi we Francji pisze ks. Robert Głodowski MS, przełożony wspólnoty międzynarodowej w La Salette. Czytaj w numerze 5/2020 „LaSalette” Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej z tematem przewodnim <<Maryja dziś>>.

Zostań prenumeratorem naszego saletyńskiego dwumiesiecznika!


Zostań prenumeratorem naszego saletyńskiego dwumiesiecznika!   Szczegóły – >TUTAJ


.

 

.

Zobacz również
Być jak MARYJA
Maryja dziś – zapowiedź numeru 5/2020
Orędzie na czasy ostateczne